УКИНУТА ОБАВЕЗА послодаваца да исплаћују накнаду зараде ПОРОДИЉАМА!

На сајту Уније послодаваца Србије објављено је саопштење у коме се наводи да је укинута обавеза послодавцима да исплаћују накнаду зараде породиљама и потом захтевају рефундацију.

 накнада зараде породиљама
Фото: Илустрација

Закон о финансијској подршци породици с децом, који је ступио на снагу 1. јула 2018. године, од истог датума ослобађа послодавце обавезе да исплаћују накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета запосленим породиљама. Ову обавезу је на себе преузело Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које ће из буџета Републике Србије директно уплаћивати нето износ на текући рачун корисника, а порезе и доприносе на одговарајуће рачуне пореске управе.

За остваривање поменутог права потребно је попунити захтев на одговарајућем обрасцу који се преузима са сајта надлежног министарства рада, а у зависности од тога које право ће се користити.

Осим попуњеног захтева, потребно је приложити извештај лекара о привременој спречености за рад за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета (тзв. дознаку), решење послодавца о одобреном одсуству са рада и фотокопију картице текућег рачуна породиље.

У складу са овим новинама, захтев и горе поменуту документацију породиље ће од 1. јула подносити надлежној градској-општинској управи тј. служби дечије заштите у месту пребивалишта, а све остале потребне информације и доказе прибављаће накнадно локалне самоуправе преко Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Битно је истаћи да се основица накнаде зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, утврђује на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће, а који износи су евидентирани у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, на дан подношења захтева за остваривање права.

накнада зараде породиљама
Фото: Илустрација

Месечни износ накнаде зараде, обрачунава се на основу утврђене месечне основице накнаде зараде у сразмери броја радних дана у петодневној радној недељи, у којима се остварује право у датом месецу и укупног броја радних дана у том месецу.

На основу обрачунатог месечног износа накнаде зараде, обрачунава се износ накнаде зараде, који је умањен за припадајуће порезе и доприносе.

 Унија послодаваца Србије

Постави одговор

Унесите свој коментар
Упишите своје име

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.