Ово су противуставне измене закона којима се укидају основне слободе и права грађана

Измене Закона о заштити становништва од заразних болести примењују се већ од данас, после његовог потписивања од стране председника Републике Србије и објављивања у Службеном гласнику, где стоји да ступа на снагу одмах по објављивању.

присилна вакцинација

Скупштина Србије усвојила је синоћ измене тог закона, који представља правни оквир за мере и процедуре у којем ће се, по речима надлежних, боље држати под контролом епидемија коронавируса и спречити веће негативне последице.

Изменама и допунама закона уводе се новчане казне за кршење заштитних мера. У износу од 30.000 динара казниће се за прекршај лице одговорно за примену личне заштите од инфекције, ако не обезбеди непосредну примену тих мера, а са 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако се не придржава мера личне заштите од инфекције.

Новчаном казном од 300.000 динара казниће се правно лице ако не предузме радње и активности ради примене мера личне заштите од инфекције, као и ако не одреди лице одговорно за непосредну примену тих мера, а са 150.000 динара казниће се за тај прекрша предузетник, а одговорно лице новчаном казном од 50.000 динара, јавља Танјуг.

У Предлог измена и допуна уврштен је и вирус корона, а уведена је и категорија контакта, као лица која су дужна да се придржавају мера и упутстава које утврди лекар.

Фото: Илустраација

Уведене су и неповољна епидемиолошка ситуација, кућна изолација, самоизолација, карантин, превоз, изолација, здравствени надзор, у кућним условима и лична заштита.

Изменама закона регулисано је и да потврда од епидемиолога буде довољан доказ послодавцу да радник не ради у утврђеном временском периоду, а да му припада плата.

Изменама закона даје се овлашћење министру да пропише обавезну или препоручену имунизацију за одређене особе, а ради спречавања уношења вируса у земљу, министар може наредити мере за заштиту и лабораторијско испитивање при уласку у земљу.

Влада Србије ће моћи да ограничи улазак у Србију особама које долазе из држава са неповољном епидемиолошком ситуацијом, одлучити о отварању објеката за карантин, о лечењу у иностранству уколико су капацитети у земљи попуњени, образовати Кризни штаб.

Надзор над применом мера, поред Санитарне инспекције, врши локална самоуправа преко Комуналне милиције.

Фото: Илустрација

Санитарни инспектор поред овлашћења која је имао до сада, може израдити и прекршајни налог, док Комунална милиција може да наложи да се испразни простор у којем је дошло до кршења заштитних мера, као и да затворе објекат најдуже до 72 сата.

Такође, једна од новина је она која подразумева могућност увођења ванредне имунизације, па ће од ступања на снагу овог акта, вакцинација моћи да буде препоручена или обавезна.

Наређује се актом министра здравља, у складу са препорукама СЗО, на предлог Института за јавно здравље Србије и уз сагласност Републичке стручне комисије за заразне болести.

Танјуг / Хронограф