Шта све плаћамо на рачунима за струју, а нема везе са њеном потрошњом

Буру у јавности недавно је дигла објава ЕПС Дистрибуције да ће путем посебног уговора од својих потрошача преузети електрична бројила и другу прикључну опрему, коју су платили потрошачи. Тим поводом огласило се и Удружење за заштиту права потрошача Просперитет из Новог Сада, које сматра да се још неке ставке неправедно наплаћују путем месечног рачуна за струју.

ЕПС Дистрибуција
Фото: Нова економија

Просперитет је саопштио да су потрошачи струје у Србији сваког месеца изложени додатном трошку који се на рачунима за утрошену струју исказује под називом „обрачунска снага“.

Подсећају да се та ставка обрачунава „према одобреној снази електричне енергије“, али и да је то већ плаћено кроз „електро енергетску сагласност“, приликом увођења струје у објекат „у једнократном износу“.

„Електро енергетска сагласност“ се, како подсећају из тог удружења, некада плаћала од 1.500 до 2.000 немачких марака, а сада према њиховим информацијама кошта преко 1.000 евра.

„Обрачунска снага“ се како објашњавају „обрачунава према одобреној снази електричне енергије“, која је већ одобрена „електро енергетском сагласношћу“.

На месечним рачунима за струју се, како објашњавају у Просперитету, налази и трошак „гарантованог снабдевача“.

Он је занимљив за анализу, јер га ЕПС наплаћује чак и онда када потрошач не потроши ни један киловат час електричне енергије.

ЕПС се, према тврдњама Просперитета „брани“ да том накнадом покрива „трошкове закључивања уговора, обрачуна, штампање и слања рачуна“.

Међутим, у новосадском удружењу за заштиту потрошача тврде да у ЕПС-у „одавно свесно“ поступају супротно члану 12. став 4 и 5 и члану 14. став 1 и 2 Закона о заштити потрошача“ (објављеном у „Сл. гласник РС“, бр. 6212014 и 612016 – др. закон).

Према њиховом мишљењу, ЕПС крши следеће одредбе Закона о заштити потрошача:

„Забрањено је наплаћивање издавања и слања рачуна потрошачу.“

„Забрањено је наплаћивање издавања и слања опомена потрошачу ради наплате доспелих новчаних потраживања.“

„Потрошач није дужан да плати било какав облик додатних трошкова, укључујући и поштанске трошкове и трошкове транспорта и испоруке, ако трговац није добио изричиту сагласност потрошача за конкретне додатне трошкове поред уговорене накнаде за главну уговорну обавезу трговца.“

„Трговац је дужан да сагласност потрошача из става 1. овог члана прибави пре него што се потрошач обавеже уговором или понудом.“

Просперитет тврди да се „таквом непоштеном пословном праксом и обмањујућим пословањем ЕПС сваког месеца преко леђа потрошача обезбеђује приход без продаје струје“.

У Просперитету кажу да трошак за „обрачунску снагу“ по једном струјомеру трофазне струје износи 340 динара, као и да за три милиона струјомера ЕПС месечно може да приходује око милијарду динара.

„Када се томе дода износ око 482.755.000 динара који смо платили по основу обрачунатог трошка „гарантованог снабдевача“ ЕПС је, да није (на пример) за децембар месец продала ни један кWх на потрошачима зарадила око 1.5 милијарду динара, односно око 12,5 милиона евра“, кажу у Просперитету.

Просперитет подсећа да се на рачунима за струју налазе и друге накнаде које немају везе са месечним утрошком струје, попут накнаде за медијске сервисе, за плаћање акцизе од 7,5%, за подстицај повлашћених произвођача, унапређење енергетске ефикасности, ПДВ од 20% и накнада за обновљиве изворе енергије.

Просперитет оцењује да се свим тим наметима на рачунима за струју сада „придружила“ и намера ЕПС Дистрибуције да преузима електрична бројила од потрошача.

Кажу да у уговорима о преузимању бројила и остале прикључне опреме који су њима доступни и који су стигли на адресу неких потрошача, нема ставке која каже да су потрошачи одговорни за исправност електричних бројила ако их не уступе ЕПС Дистрибуцији.

Подсећају да се то спомињало у саопштењу тог јавног предузећа, које су објавили медији и сматрају да га у уговорима о преузимању бројила и опреме нема, јер је Законом о метрологији, о чему је и Нова економија раније писала, јасно дефинисано ко је дужан за одржавње тих мерних инструмената.

Према ставу Просперитета, преузимањем опреме и бројила ЕПС може и да повећа свој капитал у времену када се ужурбано трансформише у нову фирму.

Фото: Илустрација

Потрошачима струје уступити мерну групу

У жељи да предложи ваљано решење за бројила и прикључну опрему Просперитет је ЕПС-у „препоручио“ да потрошачима уступи мерну групу на коришћење, уколико неће да им плати бројила и опрему које намерава да преузме (а коју су потрошачи већ платили).

Према њиховом мишљењу, потрошачи на то имају право на основу плаћене „електро енергетске сагласности“.

Просперитет је ЕПС-у препоручио и да о свом трошку бројила монтира на уличне бандере и да потрошачима тада омогући да с времена на време могу да погледају струјомер и контролишу потрошњу.

Тада би ЕПС, према њиховој оцени, могао да буде власник одређене мерне групе.

Нова економија