ОСПОРЕНИ ЛАЖНИ ДОКТОРАТИ – чак 100 доктората на 22 факултета

На којих је девет универзитета комисија за акредитацију оспорила докторске дипломе. Звања стечена у време када 22 факултетa нису ималa дозволу за извођење магистарских студија.

лажни докторати
Фото: Shutterstock илустрација

Девет приватних универзитета са укупно 22 факултета издавалo je својевремено докторате, неки спорадично, а неки у континуитету, иако ниje ималo дозволу за извођење магистарских студија, а самим тим ни одбрану доктората. Комисија за акредитацију, пред крај свог мандата, написала је извештај у коме се спомињу чак 103 неовлашћено издата доктората.

Њихов идентитет КАПК је утврдио тако што су се ови људи, у процесу реакредитације, појавили као предавачи на истим или другим факултетима и на високим школама. Новости су прве писале о овом случају, а сада представљамо и комплетан списак свих институција чије је докторате, у одређеном периоду рада, оспорила Комисија за акредитацију. Извештај je прослеђен Националном савету за високо образовање, који је од Министарства просвете затражио да утврди јесу ли ове дипломе валидне, с обзиром на то да су факултети дозвољавали да студенти докторирају, иако нису имали решење о испуњености кадровских, техничких и просторних услова за извођење наставе на магистарским студијама, што је био услов. Министарство је тражило додатну документацију – за сваки од 103 случаја поименце. Савет је најавио да ће и то да пошаље, мада су поједини чланови коментарисали да није суштина у жигосању било кога појединачно, већ да је захтев да се открију сви оспорени докторати.

Процењује се да их је укупно до хиљаду, а да можда и 200 власника овакво одбрањених доктората предаје на факултетима и високим школама. Било је и коментара појединих чланова Савета који су предложили да треба „легализовати“ докторате уз помоћ лекс специјалиса, као нелегално изграђене куће.

На Европском универзитету (бившем Европском универзитету за интернационални менаџмент и бизнис) спорне су докторске дипломе издаване на Факултету за интернационални менаџмент и Факултету за менаџмент малих и средњих предузећа (бившем Факултету за менаџмент малих предузећа). На Мегатренду су оспорени докторати издати при самом универзитету, али и на Геоекономском, Факултету за компјутерске науке, Факултету за културу и медије, Факултет за пословне студије и Факултету за државну управу и администрацију. На Алфа БК универзитету (бившем Браћа Карић) неовлашћено су издавани докторати на Факултету за менаџмент у Новом Саду (док се налазио у саставу овог универзитета), Факултету за менаџмент у спорту, Факултету за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у привреди (док се налазио у саставу овог универзитета), Факултету за предузетни менаџмент у Новом Саду и Факултету за стране језике. Четврти на листи универзитета је Едуконс, односно његов Факултет за европске правно-политичке студије у Новом Саду. Универзитету „Привредна академија“ (бившој Привредној академији), оспорени су докторати на Факултету за менаџмент, Факултету за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у привреди (док се налазио у њиховом саставу) и Факултету за образовање дипломираних правника за потребе привреде и правосуђа – Правног факултета у Новом Саду.

лажни докторати

На Универзитету Сингидунум оспорени су докторати једног бившег члана – Факултета за европске правно-политичке студије у Новом Саду, и Футуре – факултета за примењену екологију. На Универзитету Унион оспорени су докторати издавани на Београдској банкарској академији, Факултету за индустријски менаџмент у Крушевцу, односно Факултету за пословно индустријски менаџмент у Младеновцу (док је био у саставу Униона) и Факултету за предузетнички бизнис (док је био у саставу Униона). На Униону – Никола Тесла КАПК је оспорио докторате издате на Факултету за менаџмент у Сремским Карловцима (бившем Факултету за менаџмент у Новом Саду) и Факултету за предузетнички бизнис. Универзитет у Новом Пазару, међу чијим оснивачима је бивши муфтија Муамер Зукорлић, неовлашћене докторате, наводи се у извештају КАПК, издавао је у области економских, правних, рачунарских, филолошких и педагошких наука.

Спорно и на државним

Министарство просвете из групе спорних диплома већ је појединачно за две потврдило да су валидне, иако је мишљење КАПК и Националног савета за високо образовање било другачије. Они су Савету упутили информацију да потребну документацију за извођење магистарских студија, осим приватних, није имало ни 11 државних универзитета и факултета.

Водич за студенте

Докторати које је Комисија за акредитацију оспорила односе се на ранији период, највише на време пре „Болоње“. Како се време уписа на факултете ближи, будући бруцоши треба на сајту Комисије за акредитацију пажљиво да погледају „Водич за студенте“, у коме су побројане све акредитоване студије у Србији. Већина факултета и универзита поменутих у тексту данас има уредно акредитоване студије – од основних до докторских.

И. Мићевић, Новости

1 коментар

Comments are closed.