Кад струка заћути: У Арбињу, строгом резервату природе НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ Брутална СЕЧА најквалитетнијих ШУМА!

Парк природе Стара планина изложен је несагледивом уништавању.

парк природе стара планина
Фото: Милан Ђорђевић, Удружење „Темска“

Свакодневно стижу информације о уништавању свих река у Парку природе Стара планина због градње мини хидроцентрала. И када помислите да не може бити ништа горе од тога…

У Арбињу, строгом резервату природе на Старој планини, у току је брутална сеча најквалитетнијих шума!

Арбиње је строги резерват природе са најочуванијим смрчевим шумама, тресавским шумама и ендемским врстама. То је станиште великог тетреба и мрког медведа.

„… У строгом и специјалном резервату природе забрањено је вршити радње и активности и обављати делатности које могу нарушити својства због којих су проглашени заштићеним природним добром (брање и уништавање биљака, узнемиравање, хватање и убијање животиња, увођење нових биолошких врста, мелиорацијски радови, разни облици привредног и другог коришћења и слично). Посећивање строгог и специјалног резервата природе у циљу образовања може се вршити на основу дозволе коју издаје управљач заштићеног подручја (у даљем тексту: управљач). Мере заштите строгог и специјалног резервата природе ближе се одређују актом о проглашењу заштићеног подручја. Праћење природних појава и процеса и научна истраживања врше се на основу дозволе коју издаје Министарство и уз присуство управљача. У строгом резервату природе забрањене су привредне и друге активности…“ (Закон о заштити природе, члан 29).

Зашто се не поштује закон него се ово природно благо девастира и уништава?! Они који би то требало да штите по Закону раде супротно и уништавају вредности због којих су ови простори заштићени.

– Цивилизације које су уништавале своје шуме нестале су заједно са својим шумама и рекама! – каже Милан Ђорђевић, председник удружења „Темска“.

парк природе стара планина
Фото: Милан Ђорђевић, Удружење „Темска“

– Заштићена подручја су подручја која одликује изражена геолошка, биолошка, екосистемска и/или предеона разноврсност, због чега се актом о заштити проглашавају заштићеним подручјима од општег интереса. Под режим заштите стављају се и она подручја која су од значаја за опстанак миграторних врста сходно међународним прописима, пише на сајту Завода за заштиту природе Србије.

Завод за заштиту природе Србије је тај који даје услове под којима се нешто може радити у заштићеним природним добрима! Завод је широке руке кад је давање сагласности на радове и интервенције у заштићеним природним добрима у питању.

Када се уништитељу природних вредности у заштићеним природним добрима обратите с питањем: – Како може да уништава заштићене вредности? Први документ на који се позива је „папир“ Услови од Завода за заштиту природе Србије.

парк природе стара планина
Фото: Милан Ђорђевић, Удружење „Темска“

Завод за заштиту природе Србије израђује студије заштите као стручно-документационе основе за заштиту одређених подручја. Студије заштите садрже податке о граници добра, зонама заштите и катастарским општинама које обухвата, податке о природним карактеристикама и вредностима добра (географске и геоморфолошке, геолошке и хидрогеолошке, климатолошке карактеристике, подаци о присутним дивљим врстама биљака, животиња и гљива, о културном наслеђу, туризмолошким, социоекономским, и другим аспектима), режиме заштите и предложене мере заштите, као и предлог управљача природног добра

Јасно је да на овом изузетно вредном простору (Стара планина је Парк природе, Арбиње је строги резерват природе) завладала група домаћих плаћеника (то су они који су плаћени, кроз порезе, од стране грађана Србије)!

парк природе стара планина
Фото: Милан Ђорђевић, Удружење „Темска“

Домаћи плаћеници седе у удобним фотељама, по својим канцеларијама у институцијама и установама и лако се договоре око тога да није вредно оно што су колико јуче прогласили вредношћу!

Суочени смо с бруталном страном неолиберализма који не види препреке (заштићене природне вредности) већ само види изазове и могућности!

Неразумно уништавање природе поплочано је документима које олако дају домаћи плаћеници. То су они који седе по канцеларијама и дају „папире“ за уништавање заштићених природних добара или ако је то немогуће, због очигледности кршења Закона, они затворе оба ока!

парк природе стара планина
Фото: Милан Ђорђевић, Удружење „Темска“

Где год видите угрожавање и уништавање природе знајте да је у питању корупција.

Јер… ви не смете очистити дивљу депонију а да вам се инспекција не појави и уредно вас казни!

Али… Можете месецима градити МХЕ и сећи квалитетне шуме у заштићеним природним добрима, а да нема инспектора! Зашто никад и нико не одговара!?

парк природе стара планина
Фото: Милан Ђорђевић, Удружење „Темска“

4 Коментари

  1. Ja u kanjonu Izubre , nisam smeo da palim ni vatru , jer je to zakonom o režimu zaštite propisano. Mojoj prijateljici je bilo hladno , a ovi ladno seku.Nisam znao da postije dvostruki aršini.Nisam znao da postoje i nekažnjena zlodela.Sada mi vi recite da li sam ja glup ili Ovo je Srbija.

    • Ja sam bila u kanjonu Izubre prvi put krajem avgusta prošle godine. Od ušća u Studenicu do onog izvora gde se odvaja šumska staza put je izlokan i blata do kolena, desna obala Izubre devastirana, čak su i markirana (planinarska markacija) stabla poobarana, neobeleženo vozilo parkirano i izvlači se građa uveliko. Tek onaj poslednji kilometar, gde su vodopadi je ostao netaknut. I zona zaštite. Naravno da su aršini dvostruki.

  2. Lepo je i dobro da postoje ljudi koje interesuje i brine zastita okoline i prirode u kojoj zive. Ali je krajnje nekulturno, nekompetentno i nekorektno, kada se obmanjuje javnost neistinama i neproverenim ili pausalnim informacijama, kao sto su date u ovom tekstu. Niko nije pitao nista: Upravljaca, Zavod, Inspekciju, ali je zdusno data opservacija, zasnovana na amaterskom misljenju stecenom prepricavanjima, naklapanjima i pretpostavkama. Tu je veliki problem svih NVO i „ljubitelja prirode“, sto se sve radi stihijski, neprofesionalno i na nivou palanackih ogovaranja. I nije cilj zastita, vec ogovaranje, napadanje i licna promocija dusebriznika.

Comments are closed.