Коха: Косово и Албанија формирају заједничку територију

После ратификације споразума у ​​парламентима Албаније и Косова, биће створена територијално-административна целина, 30 км унутар Албаније и 30 км унутар Косова, где ће грађани са обе стране добијати исте услуге како на Косову тако и у Албанији, као да су држављани обе државе, пише Коха.

територија
Фото: Twitter / Dhurata Hoxha

Како пише приштински дневник на албанском језику, споразум влада Албаније и Косова о правилима режима локалног пограничног саобраћаја упућен је Скупштини Албаније на ратификацију.

Према овом споразуму потписаном 26. новембра 2021. године, Гранична зона слободног кретања становника са дозволом за локални погранични саобраћај је до 30 км унутар територија потписница.

У међувремену, резиденцијални центри земаља потписница пограничног подручја дефинисани су Протоколом за имплементацију овог споразума. У циљу олакшавања локалног граничног саобраћаја, нова подручја граничних прелаза биће: Падеш – Кошаре, Жерка – Бабај Бокеш, Зогај – Бабај Бокеш, Добрун – Герћин, Влахен – Кушњин, Кишај – Планеја, Бардоч – Брезна, Пакишт – Крстец, Оргјост-Орцусхе, Борје-Глобоцице и Турај-Рестелица.

У извештају Владе Албаније Скупштини наводи се да је споразум у циљу олакшавања локалног пограничног саобраћаја покренут у оквиру заједничких обавеза обе владе, како би се поједноставиле процедуре и мере у вези са режимом локалног пограничног саобраћаја.

„Овај споразум има за циљ да олакша кретање становника пограничног подручја, који имају право да бораве у пограничном подручју друге стране, под условом да трајање њиховог боравка није дуже од 90 дана у року од 180 дана“, пише Коха.

Становницима пограничног подручја биће дозвољен прелазак копнене границе по режиму локалног пограничног саобраћаја, под условом да: поседују важећи идентификациони документ; поседују дозволу за локални погранични саобраћај; не подлежу мерама забране уласка на територију страна потписница или које не представљају претњу по јавни ред, унутрашњу безбедност, јавно здравље или међународне односе.

територија
Фото: shutterstock

Према споразуму који су потписала Министарства унутрашњих послова Албаније и Косова, израз „гранично подручје“ означава подручје које се простире на обе стране на највише тридесет километара од копнене границе.

Бета