ОСМАНЛИЈЕ СУ УЧИЛЕ СРПСКИ: Које наше речи Турци и данас користе

Када се поведе разговор о српском језику често се говори о турцизмима, односно речима које су из турског ушле у наш језик и ту се „одомаћиле“ током вишевековне отоманске присутности у Србији. Међутим, мало се зна да су и наша култура и језик имали значајан утицај на турски. Један од показатеља историјског значаја српског језика јесте, између осталих, и његов статус у Османском царству.

српски језик
Фото: Профимедиа, Анадолија, Ајтак унал, Youtube printscreen, РАС Србија

У дипломатском свету Османског царства српски језик је играо значајну улогу, с обзиром на то да је српски народ у извесном смислу инкорпориран у феудални систем Отоманске империје, те је играо важну улогу и у политичком и у друштвено-културном животу Царства. На основу турских извора, закључује се да је српски језик био дипломатски језик у средњовековној Турској. Турски извори сведоче да се на турском двору у 15. и 16. веку учио – српски језик.

У библиотеци џамије Сулејманије постоји из тог времена четворојезични уџбеник за учење страних језика: арапског, персијског, грчког и – српског, који је био намењен принчевима и онима који су се спремали за највише државне функције.

У обимној литератури о султану Мехмеду II може се наћи податак да је он још као млад учио поменута четири језика. У самом наслову поменутог четворојезичног уџбеника види се да је српски учен на отоманскоме двору – Lûgat-ı Arabî ve Lûgat-ı Farcî ve Lûgat-ı Rûmî ve Lûgat-ı Serfî (Језик арапски и језик персијски и језик грчки и језик српски).

Поред султанског монограма (натписа у виду два преклопљена слова) Махмуда I, на насловници се налази монограм султана Бајазита II (1481-1512), из чега се закључује да је уџбеник настао много пре владавине Махмуда I и да је чуван у личним библиотекама више турских султана.

Београђани су некада живели у Цариграду

Уџбеник је био направљен као збирка кратких реченичних фраза за употребу у свакодневном говору. Фразе сваког језика написане су арапским писмом и то врло прецизно како би се што лакше савладао изговор речи.

Изворни народни турски језик сматрао се језиком ниже културе, као што је народни српски језик био “језик свињара и говедара”, у односу на арапски и персијски који су доминирали у исламској цивилизацији.

српски језик
Хусеин пашина џамија у Пљевљима

„Турцизми“ потичу из арапског и персијског језика

Тек ће се у 19. веку међу турским интелектуалцима и писцима родити свест о потреби поједностављења језика и враћања народном, што ће се остварити тек у 20. веку. Због ове чињенице већина речи које редовно узимамо за „турцизме“ у српском језику, заправо потичу из арапског и персијског језика.

Посебно треба истаћи чињеницу да је у уџбенику из султанске библиотеке записан говорни српски језик, што је од великог значаја имајући у виду да извора говорног језика, осим можда неких спорадичних пробоја у средњовековну црквену литературу, практично нема.

Неке српске речи које су прихваћене у турском језику су „Божић“ (Бождук), затим краљ, краљица, чета, вишња… Оне се користе у крајевима у којима је живело много људи са овог поднебља. Наши термини из области рударства такође су били у употреби. У неком тренутку, српски језик био је један од званичних на турском двору, јер је много људи са ових простора ту држало јаке позиције.

Блиц жена