Ево који посао у Србији треба да радите да бисте имали НАЈВЕЋУ ПЛАТУ

Ко у Србији има највеће плате? Просечна новембарска зарада, по подацима Републичког завода за статистику, била је 47.575 динара, али је у осам делатности била изнад 100.000 динара.

највеће плате

То је заправо три пута више од републичког просека.

У односу на просечну плату у октобру, када је било шест делатности које су исказале нето зараду већу од 100.000 динара, прошлог месеца било их је осам, али је дошло и до промене на самом врху по висини примања.

Наиме, прошлог месеца највећа примања – 170.965 динара – имали су запослени у ваздушном саобраћају, док су они у рачунарском програмирању и консултантским делатностима имали 168.368 динара. Сада су на првом месту запослени у рачунарском програмирању и консултантским делатностима са 168.748, а на другом су радници ваздушног саобраћаја са 162.913 динара. То пак значи да су примања запослених у ваздушном саобраћају за месец смањена у просеку 8.042 динара, док су плате запослених у рачунарском програмирању и консултантским усугама за месец у просеку повећане свега 380 динара.

Надлетели пилоте – ко у Србији има највеће плате?

Осим те две делатности, у још шест прошлог месеца забележене су просечне плате веће од 100.000 динара: у производњи кокса и деривата нафте – 127.914, управљачким делатностима и саветовању – 127.555, услужним делатностима у рударству – 124.928, рекламирању и истраживању тржишта – 113.013, експлоатацији сирове нафте и природног гаса – 105.902 и производњи дуванских производа – 105.167.

У исто време, по подацима РЗС-а, има чак десет делатности у којима је просечна новембарска плата била мања од 30.000 динара. Најнижа је забележена у делатности путничке агенције, тур-оператери и резервације – 21.682 динара. Она је чак 147.066 динара мања од највеће новембарске зараде у области рачунарског програмирања и консултантских услуга, али и више него упола мања од републичког просека.

Плату мању од 30.000 динара прошлог месеца зарадили су запослени у кинематографији, телевизијској и музичкој продукцији – 23.193, изнајмљивању и лизингу – 24.774, поправци рачунара и предмета за личну употребу – 25.341, уклањању отпадних вода – 25.459, делатности припремања и послужења хране и пића – 26.166, преради дрвета – 27.470, остале личне услужне делатности – 28.472, производњи одевних предмета – 28.921 и производњи коже и предмета од коже – 29.809 динара.

Дневник