Свако време има своје ИМИГРАНТЕ – КОСОВСКА ЛЕКЦИЈА

У руке су ми дошли неки подаци из старих архива који се односе на догађаје који су се одвијали у мање више непрекинутом континуитету од пре шездесет до пре неких тридесет – четрдесет година.

данијела дорадо
Између 1966. и 1972. територију Косова и Метохије и у мањем обиму и СР Македоније и СР Црне Горе запљуснуо је нови талас ‘политичких избеглица’ из Албаније.

Премда се струка не може сагласити у погледу тога који би временски период требало да прође како би се догађаји осмотрили са историјске дистанце, узима се да је 50 година довољно.

У пракси је случај другачији – досијеи се отварају онда када се процени да не могу угрозити успостављени поредак или ако је поступак његовог успостављања толико одмакао да га никаква сазнања не могу више угрозити.

Али шта ако је оно што се налази у ретким архивима и радовима важно за данашњицу и ако може пресудно да утиче и на опстанак државе, има ли смисла оклевати? Мудро би било не само објавити, но и убацити и у школске уџбенике, па би ученици схватили да је историја један вртоглави калеидоскоп који у свом кружном кретању загребе најчешће на различитим, а понекад и на истом месту и да се само околности у вези с епохом мењају, док су сами догађаји толико налик један другом испод површине, да се њихов развој и правац лако могу предвидети.

Пред очима ми играју редови:

,,Између 1966. и 1972. територију Косова и Метохије и у мањем обиму и СР Македоније и СР Црне Горе запљуснуо је нови талас ‘политичких избеглица’ из Албаније. СФРЈ и СР Србија, чији је Косово и Метохија део, овог пута их дочекују побољшаним условима и великодушним пријемом. То је значило да је за албанске имигранте успостављен жиро рачун Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику (број 684-697-6-21), на коме су се налазила федерална средства за ,,збрињавање и интеграцију избеглица“.

Ту ћемо се зауставити. Паралела са данашњицом је јасна и видљива. Сада, уместо југословенских, имамо ЕУ фондове који на рачуне уплаћују средства за збрињавање миграната на територији Србије.

Тај рачун формиран је Решењем Савезног савета за здравство и социјалну политику (07/II бр. 646/67.) од 18. октобра 1968. године.

данијела дорадо
Државни органи покрајине раде на уништењу властите државе: локалне задруге од новца државе Србије откупљују српска имања и поклањају их албанским имигрантима

Уведен је и измењен режим прихвата избеглица с (што је неуобичајено у дотадашњој пракси) кључном улогом покрајинског МУП (СУП Косова).

За то време на Косову и Метохији ситуација полако почиње да ескалира.

Како је на територији САП Косова расла концентрација и бројност албанских имиграната, тако су почели да се јављају најпре спорадични, а затим и све чешћи и жешћи изгреди, све до отвореног насиља над неалбанским становништвом које је ескалирало већ шездесетих. Први напади на српска гробља регистровани су 1964. године.

У селу Добрешу, које је шездесетих имало 160 српских кућа (1989. године само ПЕТ!), прво скрнављење гробова одиграло се током прве половине 1966. године.

Променама прилика на Косову у корист убрзаног насељавања миграната и албанизације јужне Србије допринео је тзв. Брионски пленум ЦК СКЈ, као и сам државни врх СФРЈ, СР Србије и нарочито САП Косова, који су покренули акцију уништавања трагова сопствених субверзивних веза са НСР Албанијом, укључујући и део који се односио на Призренски процес, на коме је СДБ утврдила и прикупила доказе о непосредној вези између највиших функционера САП Косова: Џавида Ниманија, Мехмета Хоџе, Исмета Шаћирија, Џевдета Хамзе и других) с обавештајном службом НСР Албаније. Тада су многобројни родољуби и поштени обавештајци проглашени за ,,деформације у Служби“ који ,,раде на подривању братства и јединства“, те су, као такви, уклоњени из ресора и отерани у пензију.

На чело Покрајинског Секретаријата за унутрашње послове Косова и Метохије постављен је Џевдет Хамза – албански имигрант. (!!!) Инаугурацију новог секретара и прелаз једне од најважнијих полуга власти у руке албанских имиграната поносно је пратио Јован Веселинов лично.

данијела дорадо
Албански имигранти у походу на српске територије

Истовремено, обимна документација СДБ, СУП Косово је уништена.

Све већи број имиграната из Албаније бесплатно се школује, даје им се приоритет при запошљавању, те тако убрзо заузимају позиције у друштву и праве каријере.

На пример, на Универзитету у Приштини професорску катедру добијају Идриз Ајети и Али Хадри – људи сумњивих докторских дисертација и са нерегулисаним држављанством.

Затим на чело Покрајинског завода за образовање долази албански имигрант, Џељадин Тобџију.

Председник Просветног савета Косова постаје Исмет Дехирија, док у Савет Покрајине Косово улази још један албански имигрант, Тахи Јухија; приштинском службом Хитне помоћи руководи Др Демај Весељи, који ће руководити и процесом заташкавања тада познатог случаја покушаја силовања Српкиње пацијенткиње у колима хитне помоћи); Призренску гимназију води емигрант Али Кемал Дида.

Емигрантски лоби добија и једног пуковника тадашње милиције и једног командира Школе милиције.

Савезни СУП покренуће евиденцију кретања и живота имиграната тек од 1975. (!!)

Уследио је трећи велики талас тзв. ,,политичких избеглица“. По неким подацима, реч је о броју од 40 000 лица из Албаније.

данијела дорадо
Црно на белом: Откуп земље од Митра Радовића из Истока за имигранте

САП Косово им, уз помоћ покрајинског СУП-а, обезбеђује тзв. привремени смештај широм Косова и Метохије, углавном у сеоским срединама, као и новчану помоћ из федералних фондова, коју примају од тренутка добијања избегличког статуса до тренутка тзв. интеграције у друштво, односно до ситуације када, у поклоњеним им кућама и бесплатно добијеним имањима (која нису смела бити мања од 4 ха), са поклоњеним покућством, намештајем, стоком, комплетном техником и оруђем, добију своју прву плаћену жетву.

Међутим многи су помоћ добијали и после тзв. интеграције у друштво, како је доцније објашњено ,,услед немарности надлежних органа.“ (!)

Албански имигранти су помоћ добијали и приликом рађања деце, уписивања у школу и на разне курсеве и обуке, затим код смртних случајева у породици и сл.

Постало је политичи коректно збрињавати албанске избеглице и та еуфорија проширила се и на многе Србе, иако су због тога страдала управо српска имања, јер су за тобожње збрињавање – у ствари насељавање – миграната откупљивана искључиво њихова имања.

Услед дискриминаторских закона и привилеговања дошљака, процес исељавања неалбанаца подстакнут је широм покрајине.

Занимљиво је да је, после првих делегатских питања и покушаја да се зауставе ови процеси, о Федералним фондовима, откупу српских имања у корист албанских имиграната, Покрајински Секретаријат за здравство и соц. политику САП Косова одлучио да ликвидира документацију која је годинама пратила овај процес. На тај начин би обимни материјал, евиденција и спискови албанских имиграната на фондовима помоћи СФРЈ били заувек изгубљени, па би сваки мигрант могао да тврди да је рођен на територији САП Косово те да му приппадају сва права која један држављанин и староседелац ужива.

Ипак је део докумената спасен и на основу њих , из досијеа 533/5 за 1968. и 1969. годину, упада у очи да се третман који су уживале избеглице односно емигранти (у документацији су оба израза равноправно у употреби ) значајно разликује од оног који је очекивао ( а очекује и данас) избеглице, односно емигранте из осталих суседних земаља.

Такозвана социјална помоћ, која је тим тзв.. избеглицама исплаћивана до њихове ‘интеграције у друштво’, а чији се износ кретао од 200,00 до преко 700,00 дин. месечно, није се разликовала од југословенског просека месечне зараде.

Покрајински органи су потпуно занемарили околност да број лица који се налази на списковима примљених албанских емиграната није у складу и знатно превазилази онај број који је упорно представљан делегатима Скупштине СР Србије. Тим емигрантима су, до тренутка ‘интеграције’ у српско друштво, пружане и друге значајне повластице.

Тако имигрант са ‘основним бројем’ 02-1737/68, Љушај Маље Муслија, настањен у Гњилану, улица Муса Зим бр. 16, лице са сталном социјалном помоћи у износу од 303, 00 дин. месечно, добија 22. априла 1969. год. новчану помоћ од 80,00 динара за – новорођено дете. Сличну помоћ добија 20. новембра 1968. и емигрант са ‘основним бројем’ 02 – 1594, Парлаку Фехопа Дестан, настањен у селу Варош код Урошевца, са сталном новчаном помоћи од 516, 00 дин. месечно, затим имигрант са ‘основним бројем’ 1548, Ћуни М. Небија, настањен у селу Топличану код Суве Реке, добијa једнокрaтну помоћ у износу од 500,00 динaрa зa школовaње при Управно – административној школи у Приштини“ (отац Ћуни Х. Мон издржава још три члана и ужива сталну соц. помоћ у износу од 410 дин. месечно) итд… нижу се имена, места на којима су имигранти настањени, новчани износ и намена за коју је додељен…

Сва ова решења, зелено светло за трајно насељавање и доделу сталних новчаних исплата као и периодичних давања албанским имигрантима, потписали су Фајзли Кајтази, дугогодишњи секретар за здравље и соц. политку САП Косова и Неђо Борковић (у једном периоду и потпредседник Скупштине Југославије https://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_Autonomous_Province_of_Kosovo)

Сва решења, без изузетка, садрже значајну чињеницу- да је највећи број избеглица из НСР Албаније којима је додељено редовно месечно новчано давање југословенског Фонда за стране држављане, илегално је прешао најстроже чувану границу са чак четири, пет па и десетак чланова породице, у неким случајевима и са многобројном стоком и стадима оваца!

Ти трајно збринути имигранти били су размештани по свим већим и мањим местима Косова и Метохије, а највише у Урошевцу, Штимљу (и поред непознавања српског, одн. тада српскохрватског језика, и поред чињенице да су многобројни квалификовани и образовани Срби били незапослени, два имигранта су убрзо добила посао као предавачи у локалној основној школи. Један добија чак и кредит за кућу иако у тренутку подношења захтева није био држављанин, нити је имао земљиште у власнишву на коме би зидао! (Боравио је, без права својине, у оној кући и на оном земљишту где је био привремено смештен, но то их није спречавало да незаконито, на откупљеној српској земљи, без проблема зидају, у време кад је Србима било готово немогуће да добију грађевинску дозволи ни за гаражу, а традиционално послушништво и аминовање локалних бирократа свему је само ишло на руку. Затим у Истоку, Витини, Призрену, Сувој Реци, Ђаковици, Гњилану и Пећи – у свим овим српским градовима и местима придошли имигранти очекивали су ,,интеграцију“ што је, поред бесплатног здравственог осигурања, крова над главом, школовања, значило: сопствени посед (од најмање 4ха) кућу, покућство, белу технику, постељину, семе, пољопривредне машине, па чак и бесплатну жетву усева!

Како је све ово сповођено, јасно је из примера албанских имиграната Рамадана, Мифтара и Хисенија Пепошија који су насељени на имањима Милоша, Светислава и Радмиле Јовановић из села Дробеша код Витине, која су била принудно откупљена од власника.

данијела дорадо

данијела дорадо

данијела дорадо

данијела дорадо

данијела дорадо

данијела дорадо

данијела дорадо

данијела дорадо

данијела дорадо

данијела дорадо

данијела дорадо

данијела дорадо

данијела дорадо

За извор корисних информација при писању текста коришћена су, осим приватног архива који је уступљен за потребе текста, и следећа дела:

Емигранти, Предраг Живанчевић, Експортпрес, Београд 1989.

Насиље иза паравана власти, Мирко Чупић, Јединство, Приштина Дневник Нови Сад, 1989.

Минимални дневници

Постави одговор

Унесите свој коментар
Упишите своје име

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.