Влада Србије УКИНУЛА МУЗЕЈ ВАЗДУХОПЛОВСТВА – Права, обавезе и имовина пребачени на Министарство одбране

Влада Србије донела је 14. марта одлуку о укидању Музеја ваздухопловства, те пребацивању права, обавеза, имовине и архивске грађе на Министарство одбране, сазнаје Танго Сикс.

музеј ваздухопловства
Запослене у Музеју ваздухопловства преузима Министарство одбране у складу са прописима којима се регулише пријем у службу професионалних припадника Војске Србије / Фото: Музеј ваздухопловства

Према сазнањима овог портала, у одлуци је наведено да се Музеј укида јер „потребе за делатношћу установе могу да се задовоље на рационалнији и ефикаснији начин“.

– Запослене у Музеју ваздухопловства преузима Министарство одбране у складу са прописима којима се регулише пријем у службу професионалних припадника Војске Србије. Такође, права других оснивача решаваће се у складу са Споразумом о питањима сукцесије.

Музеј ће донети финансијски извештај, односно биланс стања на дан 15. марта 2019. године и у складу са могућностима измириће постојеће обавезе према добављачима, извршиће наплату потраживања од поверилаца, пренос преосталих ликвидних финансијских средстава на рачун Министарства одбране који је отворен код Управе за трезор и затварање активних рачуна Музеја ваздухопловства. – стоји у одлуци Владе.

музеј ваздухопловства
Министарство одбране у обавези је да чува музејску намену Музеја ваздухоплоства као споменика културе / Фото: Музеј ваздухопловства

Како се у њој даље наводи, Министарство одбране у обавези је да чува музејску намену Музеја ваздухоплоства као споменика културе:

– Од дана ступања на снагу ове одлуке престаје мандат органима управљања, као и важење општих аката Музеја ваздухопловства. Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном Гласнику Републике Србије“. –

Овом одлуком, поред укидања Музеја укинута је и могућност која се јавила средином јануара ове године да Министарство одбране надлежност над Музејем преда Граду Београду.

музеј ваздухопловства
Музеј се укида јер „потребе за делатношћу установе могу да се задовоље на рационалнији и ефикаснији начин“ / Фото: Александар Јовановић

Подсетимо, Музеј ваздухопловства је у власништву државе од 2017, а управљање над том институцијом преузело је Министартсво одбране по одлуци Владе Србије 2015. године.

Марта Лутова, Танго Сикс