Бранко Павловић: НБС има право да не одобри продају Комерцијалне банке

Продајом банака ми странцима дајемо домаћу штедњу и домаће депозите привреде, а оне онда кроз камату исисавају у своје матичне државе оно мало средстава која бисмо могли да користимо за сопствени развој.

бранко павловић
Фото: Н. Марјановић

Према доступним информацијама, Влада РС је наводно продала Комерцијалну банку НЛБ банци из Словеније. Овим текстом доказујем да није реч о продаји него о поклону, да домаће банке уопште не треба продавати и да Народна банка Србије (НБС) може да одбије да одобри ову трансакцију.

Зашто је реч о поклону? Купац је, уместо куповине Комерцијалне банке, тих 450–500 милиона евра које би дао на име цене, могао да пласира у склопу свог пословања. И не би био власник нове банке. Овако купац тај новац да на име цене, а онда га у самој Комерцијалној банци чекају расположива средства саме Комерцијалне банке у приближно истом обиму. Купац онда пласира 450–500 милиона евра своје нове банке, а додатно стекне Комерцијалну банку. НЛБ банка би, ако се уговор реализује, добила Комерцијалну банку на поклон.

Из финансијских извештаја се види – нарочито из позиције „капитализације банке”, која је знатно виша од нивоа који захтева НБС – да Комерцијална банка има могућности значајних додатних пласмана. Отуда цена има смисла само ако је знатно већа од могућности пласмана средстава саме банке. У овом случају, све што НЛБ банка буде дала на име цене чекаће је у Комерцијалној банци. Цена је за купца – нула.

Ако је за купца ова трансакција бесплатна, било би важно да надлежни органи брижљиво прате да ли је стање на приватним рачунима оних који су водили ову трансакцију такође нула.

Домаће банке не треба продавати, зато што домаћа привреда не може да се развија на начин који би био у нашем дугорочном интересу без домаћих банака. Домаћа привреда која би се развијала била би конкуренција страним компанијама. Па неће стране банке да финансирају конкуренцију својим привредним компанијама, које су уједно и њихови клијенти на глобалном нивоу. Отуда у развијеним привредама света нема примера у којем су у некој држави стране банке доминантне. Нити је ико икада постигао одрживи развој и искорачио у групу развијених земаља у ситуацији кад је продао своје банке. Продајом банака ми странцима дајемо домаћу штедњу и домаће депозите привреде, а оне онда оно мало средстава која бисмо могли да користимо за сопствени развој кроз камату исисавају у своје матичне државе. ММФ и разни западни саветници, а и њихове испоставе у нашој стручној јавности, нама говоре да је одлично управо супротно од онога што ради развијени Запад. Тужно је да код нас још није превладала свест о томе да је доминација страних банака погубна за Србију.

бранко павловић
Бранко Павловић

НБС има право да не одобри ову трансакцију. Тачно је рекла гувернерка госпођа Табаковић – да нема права да се меша у то да ли ће влада продати капитал РС у Комерцијалној банци, али НБС има овлашћење да процени да је сам купац ризик за банкарски систем Србије. И заиста, НЛБ банка има веома лош историјат пословања. И у Србији и ван Србије. Кад се томе дода да је на путу да преузме Комерцијалну банку бесплатно и када се све те чињенице оцене укупно, може се основано закључити да би трансакција довела до реалног ризика од неодговорног поступања новог власника у управљању Комерцијалном банком, а то би представљало ризик за цео банкарски систем. Ту Влада Републике Србије нема никакве ингеренције – све је у рукама НБС.

Невероватно је да влада не само да не слуша ставове струке – то је, нажалост, већ уобичајено у свим областима, од правосуђа до здравства, просвете, енергетике и урбанизма – него не слуша ни став НБС.

И додатно, треба знати да без домаћих банака ми немамо лек против сваке следеће кризе западних привреда. Њихов вирус ће нас гурнути у рецесију без одбране.

Ову погубну трансакцију продаје Комерцијалне банке треба одмах обуставити.

*Адвокат

Политика