За необавештене: Да ли је коефицијент исто што и квоцијент?

Летос смо, инспирисани расправом која се потегла на Фејсбуку, пронашли на интернету занимљив наслов једног прилога: НЕ ПОСТОЈИ КОЕФИЦИЈЕНТ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ, пише портал Језикофил још 2015. године

квоцијент интелигенције
Фото: Илустрација

Ауторка Маја Грибајчевић тиме није мислила да остави друштвени коментар на актуелно стање у политици и на естради, него да се позабави самим термином коефицијент интелигенције који је – погрешан! Наиме, скраћеница IQ долази из енглеског језика где означава „intelligence quotient“ (наводно ју је сковао психолог Вилијам Штерн) и може да се преведе као квоцијент интелигенције или, простије, количник.

Речник САНУ за реч квоцијент каже да је латинског порекла (лат. quotiens) и да значи резултат дељења, количник. С друге стране, коефицијент се у истом речнику означава као општи или посебни број који је стални чинилац, множитељ у каквом алгебарском изразу, величина којом се одређује променљивост какве појаве односно неко од својстава физичког тела (од лат. co- и efficere).

Дефиниција IQ-a, коју цитира ауторка, гласи да је то вредност која се добије дељењем менталне доби (доби постигнуте решавањем тестова за испитивање интелигенције примерених одређеној доби) са стварном хронолошком доби испитаника.

Ако се узму у обзир све поменуте дефиниције, долазимо до закључка да би спорни термин требало звати квоцијент интелигенције или количник интелигенције, с обзиром на то да су то једини могући преводи intelligence quotient, а да коефицијент и количник нису синоними.

квоцијент интелигенције
Фото: Илустрација

Међутим, и поред доказа логике, математике и лексикографије, сумњамо да ће се нешто у реалној пракси променити. Коефицијент интелигенције je већ заживео у свакодневном говору (ако прихватимо могућност да се у свакодневном говору уопште и помиње интелигенција), иако прва претрага на Гуглу у вези са овим термином даје чланак на Википедији који се зове „Количник интелигенције“. Не треба занемарити снагу „коефицијента“, са којим се, како каже М. Грибајчевић, у животу далеко чешће сусрећемо.

Ипак, можда не треба бити превише ситничав, па прихватити и чињеницу да је интелигенција у било ком облику, количника, квоцијнета или коефицијента, заправо – пожељна.

С.Н, Језикофил