На данашњи дан 1349. године у Скопљу усвојен Душанов законик

Поред одредаба уставног карактера, Законик је регулисао права сталежа, штитећи и најниже сталеже, а имао је и казнено-правне и процесно-правне одредбе и одредбе из породичног и наследног права.
душанов законик
20. маја 1349. године државни сабор у српском престоном граду Скопљу усвојио је први део Душановог законика, тј. „Законик благовјернаго цара Стефана“, како је гласио званичан назив, којим су утврђена општа начела уређења тада најмоћније државе на југоистоку Европе.
Поред одредаба уставног карактера, Законик је регулисао права сталежа, штитећи и најниже сталеже, а имао је и казнено-правне и процесно-правне одредбе и одредбе из породичног и наследног права.

Законик је 1354. допуњен другим делом на Државном сабору у Серезу. Рађен је на основу обичајног права, црквеног законодавства и ромејског (византијског) права. Прокламовао је начело законитости – закон је јачи и од супротне воље владара.

Сачувано је 25 преписа, али оригинал није. Најстарији препис из 14. века сачуван је у српском манастиру у Струги (сада је у Москви). Призренски препис из 15. века чува се у Призренској епископији.

Своју владавину цар Душан је учврстио закоником који је донет на сабору Властеле и црквених великодостојника на Вазнесење Господње, 20. маја 1349. године у Скопљу. Закон је, после допуњавања садржао 201. члан.

Важио је за веома строг законик, али управо због тих мера смањена је корумпираност, вандализам и некултура. Сем световних преступа, овај законик је уређивао и духовне, па су поред крађе и убистава строго били кажњавани и повреда угледа, части, али и прељубе.

Које би последице по наше савремено друштво имала примена Душановог законика данас, прочитајте овде:

Сурово се обрачунавао с криминалом, строго чувао морал: Шта би било да данас применимо Душанов законик

душанов законик
Фото: Wikipedia

Забрањено преузимање дела или читавог текста без навођења и линковања извора и аутора, а у складу са одредбама WMG услова коришћења и Законом о јавном информисању и медијима.

Хронограф