НИЈЕ УКЊИЖИЛА ИМОВИНУ: Прете јој принудним исељењем – Стан на „добошу“ ЗБОГ ДУГА СТАРОГ ВЛАСНИКА

Јелка Ковачев из Врбаса, радница фабрике „Медела“, после више од годину дана поново се суочава с принудним исељењем из стана који је купила и исплатила 2007. године. Тим поводом, нашој редакцији се писаним путем обратила адвокат Јелке Ковачев Слободанка Петковић из Новог Сада. 

јелка ковачев
Јелка Ковачев , Стан у поткровљу продат на лицитацији

– Поштовани,

Обраћам Вам се у име своје странке Јелке Ковачев, која је на име туђег дуга остала без своје имовине. У њеном случају, правосудни систем Републике Србије је донео одлуке којима се крши законска регулатива, Устав Републике Србије, Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода и које су у супротности са демократским тековинама друштва. Овде се не ради о неправу, но о правном насиљу које се спроводи над грађанином Србије и који нашу државу чини државом трећег света, а не кандидатом за пуноправно чланство у Европској унији – наводи се у писму.

Иако је купопродајни уговор уредно оверен у суду, Јелки је наложено да напусти свој стан који је продат да би био намирен банкарски дуг бившег власника, јер имовину није уписала у катастар. Њено исељење било је одређено у јануару прошле године, али тада није спроведено, а сада је, уз асистенцију полиције, заказано за 21. јун.

У међувремену, Јелка је поднела тужбу Основном суду у Врбасу, који је у септембру 2017. потврдио да је она власница стана, али је у априлу ове године решење преиначио Апелациони суд у Новом Саду дајући за право банци и купцу стана на јавном надметању. Двособан стан од 52 квадратна метра у поткровљу зграде у Блоку Васиља Копривице, процењен је на 28.420 евра, а продат је за 9.000 евра, чиме је намирен дуг од 1.030.000 динара, који је бивши власник стана Жељко Гардашевић имао према Збербанци.

јелка ковачев
Другостепена пресуда

Стан је, према речима адвоката Слободанке Петковић, купио Петар Кулић, дипломирани правник са искуством у раду у адвокатури и учесник у четрдесетак јавних продаја. Стан је продат, иако је Гардашевић обавестио суд да предмет продаје није његова имовина, а као доказ је доставио оверени купопродајни уговор са Јелком Ковачев.

– Основни суд је истакао да је банка морала да зна да стан није у својини дужника Гардашевића и да је искористила прилику његовог само формалног уписа у катастарске књиге. Кулић је пре куповине знао да стан није имовина дужника, да се уписано катастарско стање разликује од фактичког и да је тиме јавна продаја недопуштена. А Јелка није поднела захтев за упис својине у катастар јер није знала да је то нужно и веровала је да је постала власник овером уговора – предочила је Петковићева.

Према њеним речима, нејасно је због чега Апелациони суд није желео да заштити ванкњижно право својине, као што је то чинио у многим другим предметима. Она напомиње да је у скоро свим одлукама Апелационог суда навођено да јавна власт не може без повреде права на имовину да продаје некретнине које се само формално воде на имену дужника, док су трећа лица фактички својински држаоци.

јелка ковачев
Зар држава није могла да ме упозори да упишем стан у катастар?/Фото: РТВ Printscreen

– Моја права су погажена. Зар држава није могла да ме упозори да упишем стан у катастар и наплати таксу на укњижбу, што је и у њеном интересу него је допустила да се отме стан како би се намирила банка – пита Јелка.

Губи кров и плаћа 780.000

На пресуду Апелационог суда Јелка је уложила ревизију, али овај ванредни правни лек не одлаже заказано исељење из стана, па је исељење Јелке Ковачев у току.

јелка ковачев
Ревизија

– У извршном поступку је одређено принудно исељење уз присуство полиције, иако смо у списе предмета доставили Налаз и мишљење сталног судског вештака да због акутне психозе и лекова Јелка Ковачев није у могућности да учествује у било ком судском поступку. Тражили смо одлагање спровођења извршења јер Јелка нема процесну способност, али је наш предлог одбијен. Образложење је да „Јелка Ковачев има пуномоћника и да он може да преда посед стана“! Против ових одлука смо уложили Уставну жалбу са предлогом да Уставни суд одложи извршење док Врховни касациони суд не донесе одлуку по ревизији.

Такође, Јелка Ковачев је обавезана да надокнади трошкове парничног поступка у износу од 787.369,00 динара, а њена зарада је 23.000,00 динара.

– Јелки Ковачев је напред описаним поступањем суда и негирањем њених права, пољуљана вера у правосудни систем ове земље, док, међутим, вера у људскост и даље постоји. Стога се сада овим путем обраћам Вама са молбом да, у складу са Вашим могућностима, пружите подршку Јелки Ковачев у заштити њених основних људских права и остварењу права на имовину – стоји у допису адвоката Слободанке Петковић из Новог Сада.

јелка ковачев
Образложење Ревизије

Хронограф