ПРОВЕРИТЕ да ли је фантом гласао уместо вас

Упутством за спровођење избора Републичке изборне комисије је предвиђен начин како да проверите да ли је неко злоупотребио то што ви нисте искористили своје бирачко право, односно гласао уместо вас.

злоупотреба
Фото: Илустрација

Потребно је да Републичкој изборној комисији поднесете захтев (лично, поштом или путем веб странице РИК-а) за информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да сте гласали или не. Не постоји посебан формулар за ову намену; неопходно је да наведете :

  • име и презиме
  • матични број (ЈМБГ)
  • општину/град где живите
  • број бирачког места на којем сте уписани у бирачки списак;

и да приложите очитану личну карту или фотокопију личне карте.

Имате право и да захтевате непосредан увид у извод из бирачког списка, што ће вам бити омогућено у седишту РИК-а; ово решење није баш практично за грађане који живе изван главног града.

Шта се дешава ако се испостави да је неко заиста гласао уместо вас? Све што можете учинити јесте да се обратите полицији или тужилаштву, односно да поднесете кривичну пријаву против НН лица због фалсификовања вашег потписа.

За ваш случај биће надлежна полиција или тужилаштво у месту у којем је кривично дело фалсификовања почињено – дакле, тамо где је ваше бирачко место. Ако ништа друго, то ће вам омогућити да установите имате ли посла с правом, тј. функционалном или с фантомском државом.

Члан 66. Упутства за спровођење избора

(1) Сваки бирач има право да, после гласања, од Комисије затражи информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентиран да је на изборима гласао или не.

злоупотреба
Фото: Илустрација

(2) Потписани захтев за добијање информације из става 1. овог члана подноси се непосредно Комисији, или путем поште, а може се поднети и путем веб презентације Комисије. У захтеву се наводе следећи подаци: име и презиме и јединствени матични број грађана подносиоца захтева и назив општине/града и број бирачког места на којем је подносилац захтева уписан у извод из бирачког списка. Уз захтев се обавезно прилаже и очитана лична карта, односно фотокопија личне карте подносиоца захтева.

(3) Осим добијања информације из става 1. овог члана, сваки бирач има право да затражи и непосредан увид у извод из бирачког списка у циљу провере да ли је у изводу из бирачког списка евидентиран да је на изборима гласао или не.

(4) Лице које услед телесне или сензорне онеспособљености (лице са инвалидитетом) није у стању да се својеручно потпише у захтевима из ст. 2. и 3. овог члана, може да се потпише тако што ће на одговарајуће место у захтеву отиснути печат који садржи податке о његовом личном идентитету, односно печат са угравираним потписом (факсимил).

(5) Увид из става 3. овог члана врши се у седишту Комисије. О времену и месту увида Комисија обавештава подносиоца захтева телефоном или на други погодан начин. Ради заштите података о личности осталих бирача, увид се може вршити само уз употребу одговарајућег шаблона који ће тај увид ограничити само на онај ред у изводу из бирачког списка који се односи на подносиоца захтева.

Црта