Докторирао права у Пешти НА ЛАТИНСКОМ, стекао звање професора – у Београду га НИСУ ПРИМИЛИ

На данашњи дан је, пре 182 године у Ковиљу рођен Лаза Костић, српски књижевник, песник, драмски писац и адвокат. О Лазином књижевном раду се зна све или скоро све, али о његовом докторату из области правних наука и о његовој научној посвећености српској правној историји се до скоро није много знало.

лаза костић
Лаза Костић

Професор Правног факултета Универзитета у Београду Жика Бујуклић, истражио је и објавио прави назив докторске дисертације Лазе Костића: Dissertatione De Legibus Serbicis Stephani Uros Dusan – „Дисертација о српском законодавству Стефана Уроша Душана”, коју је Лаза Костић одбранио 1. маја 1866. године на Краљевском универзитету у Пешти и то на латинском језику. Све до открића проф. Бујуклића, веровало се да се докторат славног песника састојао из свега 6 страница текста, који је носио назив Theses ex scientiis juridicis et politicis – „Тезе из правних и политичких наука”.

Одбраном докторске дисертације, Лаза Костић је стекао титулу доктора цивилног и канонског права, да би захваљујући томе био хабилитован за универзитетског професора (cathedram doctoralem conscendendi) на територији целе Царевине.

Иако је са овереним преписом ове дипломе др Лаза Костић конкурисао на Великој школи у Београду, на катедри за римско право, и није био примљен, значај његовог подухвата је несумњив.

лаза костић
Фото: Правни факултет Универзитета у Београду

Он не само да је још пре 157 година у Будимпешти одбранио докторску дисертацију на тему Душановог законодавства, него је на тај начин законодавни рад српског цара доживео своју афирмацију најпре у Европи, а тек потом у Србији. Разлог томе је у чињеници што је тек после одбрањене докторске дисертације нашег колеге правника, Лазе Костића, Стојан Новаковић издао критичко издање Душановог законика.

ФБ Правни факултет Универзитета у Београду