Да ли сте знали? Како су Срби добили име и ко их све помиње пре VII века – Још једно занимљиво виђење (ВИДЕО)

Једно од главних питања наше антике јесте како су Срби добили име. На ово питање данас одговара историчар Миодраг Милановић који у емисији Аутохтонисти даје своје објашњење.

Срби
Антички Срби / Фото: Илустрација

– Спали или Спори, назив који се односи на Србе, себе су, како пишу Прокопије и Псеудо-Маврикије, прозвали славнима због победа над Римљанима. Ова имена раносредњовековни хроничари и историчари записују као Склабеное, Склабиное, Склавине или једноставно Склабе а њихове архонтије називају склабинијама.

Фото: Илустрација

– Грчки историчари не преводе на свој језик њихово име него, на основу њихове хвале, дају им име, погрчено, Славни. Ови Славни, да их назовемо њиховим именом, не могу бити Словени јер се ови, с изузетком њихових војни са Аварима против Византије, не могу подичити неким победама против Империје. Славни могу бити само Сармати јер низ императора је узимао префикс „сарматикус“ означавајући важност победе против великог непријатеља. Срби су, као што је познато старином Сармати, тврди Милановић.

Фото: Илустрација

А већ почетком раног средњег века имамо и нова помињања Србије у доба Византије, где Миодраг Милановић наводи:

– Јустинијан је узео префикс avaricus, не неки други, што опет говори о томе да Словени не бејаху од неког посебног значаја за геостратегију Рима, напротив. Јордан користи назив Склава изједначавајући њихову народну припадност са Венетима и Антима: „Ови људи, како већ написасмо на почетку нашег набрајања народа, проистекли су из једног заједничког а сада носе три имена. То су Венети, Анти и Склави“ које хроничар Фредегар убраја у народ Срба (Серборум).

Фото: Илустрација

Како и зашто су Срби са Балкана у времену 5-7. века и касније проглашени Словенима и зашто је српска историја постала општесловенска где се српско име не помиње?Зашто наши историчари негирају српску богату историју позне антике и раног средњег века?

Погледајте причу Миодрага Милановића о древним Србима: